Nieuws

Minister van Cultuur neemt adviezen BIS 2021-2024 over

Op Prinsjesdag maakte minister Van Engelshoven (OCW) bekend dat ze de adviezen van de raad overneemt voor toekenning van jaarlijks bijna 200 miljoen euro. Daarnaast heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer extra geld vrijgemaakt, waardoor o.a. dansgezelschap Scapino alsnog wordt toegelaten tot de BIS. De NAPK feliciteert alle culturele instellingen die voor de komende vier jaar rijkssubsidie ontvangen in de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

De minister maakte ook bekend dat ze naast BIS-subsidies en het extra steunpakket van 482 miljoen euro voor de sector de komende vier jaar jaarlijks 15 miljoen euro extra vrijmaakt, te verdelen door het Fonds Podiumkunsten (FPK). Daarmee komt ze tegemoet aan de kritiek dat het beschikbare budget van dit fonds, dat investeert in diverse makers en gezelschappen, te krap was. Hierdoor konden veel kwalitatief goede aanvragen niet gehonoreerd worden. Nog eens 2 miljoen euro wordt bovendien jaarlijks door de minister ingezet voor versterking van de culturele infrastructuur in de provincies Zeeland, Flevoland, Limburg, Drenthe, Overijssel en Friesland.

Terug naar Nieuws