Nieuws

Corinne Ellemeet

Minister Van Engelshoven moet aan de slag. Uiterlijk dit voorjaar moet duidelijk zijn wat de gevolgen van haar bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten (FPK) zullen zijn. Dinsdag nam de Tweede Kamer een voorstel daartoe van Corinne Ellemeet (GroenLinks) aan.

Minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) wil vanaf 2021 het rijkssubsidiestelsel voor cultuur gaan vernieuwen en daarbij 8,6 miljoen euro overhevelen van het Fonds Podiumkunsten naar de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Als gevolg daarvan zullen er volgens het Fonds zeker 50 gezelschappen hun subsidie verliezen. Naar aanleiding van grote zorgen in de sector over de gevolgen voor ‘onder anderen jonge talenten en vernieuwende disciplines binnen de podiumkunsten’ diende Ellemeet, gesteund door Asscher (PvdA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) en Salima Belhaj (D66), tijdens het begrotingsdebat voor cultuur op 18 november een motie in om de gevolgen van de budgetverschuiving te onderzoeken. Dat onderzoek zou volgens de indieners moeten samenhangen met het reeds aangevraagde onderzoek naar de kosten en gevolgen van de ingestelde eis voor fair practice, welk in februari aan de Kamer wordt gestuurd.

Bron: Theaterkrant

Terug naar Nieuws