Nieuws

Motie talentontwikkeling aangenomen

Minister Bussemaker heeft op 29 augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over talentontwikkeling. Ze schetst haar visie op de rol van de overheid en andere partijen en het huidige beleid om talent te ondersteunen.

De belangrijkste boodschap in de brief is dat de minister op basis van alle signalen van de belangenbehartigers en het veld, en op basis van eigen onderzoek door het ministerie van OCW, heeft geconcludeerd dat de ontwikkeling van talent op een aantal punten stokt. Het kabinet maakt in de periode 2014-2016 in totaal €5 miljoen vrij om jonge talenten op maat te ondersteunen om hun weg te kunnen vinden. Daarnaast komt er €3 miljoen incidenteel vrij voor laagrentende leningen voor kunstenaars.

Daarnaast wil ze samen met andere overheden ruimte maken om culturele instellingen meer mogelijkheden te geven om beginnend en meer gevorderd talent te begeleiden.

Om de gehele brief te lezen, klik hier.

UPDATE 25 september

In het Tweede Kamerdebat op 8 september jl. hebben SP en D66 een motie ingediend om de uitvoering van de middelen voor talentontwikkeling anders in te zetten. NAPK, Kunsten ’92 en Festival Cement hadden hier bij de cultuurwoordvoerders op aangedrongen. Deze motie is op 23-9 aangenomen. Log in op Mijn NAPK voor meer informatie en het betreffende voorstel.

UPDATE 3 oktober

Een delegatie vanuit het veld en de branche is op uitnodiging van het ministerie in gesprek gegaan over de diverse brieven die vanuit het veld naar de minister zijn gestuurd over dit onderwerp. NAPK-leden hebben per mail een terugkoppeling van dit gesprek ontvangen. Op dinsdag 7 oktober voert het ministerie een breed gesprek met zakelijk en artistiek leiders van (voormalige) productiehuizen en instellingen die met de Nieuwe Makers Regeling of met de innovatietoeslag van het Fonds Podiumkunsten werken.

Terug naar Nieuws