Nieuws

Maatregelen tweede economische noodpakket bekend gemaakt

Op 20 mei heeft het kabinet een tweede economisch noodpakket bekendgemaakt. De Creatieve Coalitie heeft de belangrijkste maatregelen voor werkenden in de culturele sector op een rij gezet. Het is nog niet precies te zeggen hoe deze algemene steunmaatregelen uitpakken voor de verschillende onderdelen van de sector. Ook is onduidelijk of en op welke manier naast dit algemene steunpakket nog nieuwe specifieke regelingen voor cultuur volgen.

1. Verlenging ‘TOZO’-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)
Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Wel wordt een partnerinkomenstoets ingevoerd, zeer tegen de zin van de vakbonden. Dit betekent dat alleen huishoudens met een minimuminkomen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.

2. Verlenging ‘NOW’-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).
Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan voor de maanden juni, juli en augustus vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek als de eerdere versie, maar bevat ook wijzigingen.

3. In de maak: ‘TOFA’ (Tijdelijke Overbrugging Flexibele Arbeidskrachten) 
Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

4. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor een omscholingsfonds
Het crisisprogramma ‘NL leert door’ moet ervoor zorgen dat mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Het kabinet gaat kijken of onderdelen van nog langduriger gesloten sectoren, zoals de grootste podia/theaters die in ieder geval tot 1 september gesloten blijven en naar verwachting ook daarna te maken krijgen met forse beperkingen, gesteund en op weg geholpen kunnen worden naar nieuwe verdienmodellen, zo nodig met behulp van pilots.

5. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 
MKB-ondernemers in zwaar getroffen sectoren (onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters) krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Deze is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent). De tegemoetkoming gaat tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden en komt bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW). Deze regeling vervangt de eerdere TOGS  (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Terug naar Nieuws