Nieuws

Op maandag 7 mei zal het Platform voor Freelance Musici (PvFM) worden gelanceerd. Het PvFM wil een sleutelpositie innemen tussen de verschillende kunstenvakbonden en andere culturele belangenorganisaties voor specifiek klassiek opgeleide musici. Het PvFM streeft drie pijlers na: betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij. Meer informatie staat op www.pvfm.nl.

Terug naar Nieuws