Nieuws

Cultuurloket DigitALL is een nieuw loket voor grote én kleine culturele instellingen die hun contact met het publiek willen versterken via toepassing van digitale technologie.

Wat?
In een driejarig programma helpt Cultuurloket DigitALL cultuurinstellingen in het hele land om de kansen die digitale technologie biedt, te verzilveren en zo weerbaarder te worden. Niet alleen met donaties, maar ook door coaching en workshops aan te bieden, samenwerking te stimuleren en door kennisdeling te organiseren.

Voor wie?
Het loket is er voor aanvragers in zes categorieën: theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten. Vooral samenwerkingsprojecten komen in aanmerking voor ondersteuning, om te voorkomen dat instellingen allemaal individueel het wiel moeten uitvinden. Instellingen die meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van een ministerie of Rijkscultuurfonds, kunnen alleen aanvragen als zij penvoerder zijn van een samenwerking met niet-rijksgesubsideerde instellingen. 

Wanneer?
Eind 2022 wordt een eerste open call georganiseerd waar iedereen (die aan de criteria voldoet) een aanvraag kan indienen. De criteria voor ondersteuning zijn te lezen op www.cultuurloketdigitall.nl. In de eerste fase, tot aan de open call, nodigt Cultuurloket DigitALL zelf culturele instellingen uit om een aanvraag in te dienen. We gebruiken deze fase om na te gaan of het programma goed is ingericht en afgestemd op wat er nodig is, en om culturele instellingen alvast met kennis en ervaring te inspireren en te ondersteunen.

Terug naar Nieuws