Nieuws

Lancering Kickstart Cultuurfonds

Een groep private fondsen lanceert een gezamenlijk fonds om theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten te helpen zich aan te passen aan de anderhalvemetersamenleving. Voor dit Kickstart Cultuurfonds brachten ze samen ruim 16 miljoen euro bijeen.

Het nieuw opgerichte – en tijdelijke – Kickstart Cultuurfonds wil de culturele sector helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden ‘én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek’. Theaters kunnen een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur, voor het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden, of voor een programmering die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zou zijn. Theaterproducenten worden opgeroepen om niet alleen met aanpassingen, maar ook met nieuwe plannen te komen.

Initiatiefnemers van het Kickstart Cultuurfonds zijn de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation, die sinds 2012 al samenwerken in het Blockbuster Fonds. De fondsen Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Cultuurminister Van Engelshoven vindt het ‘geweldig dat de private fondsen met dit initiatief komen’. ‘Het is een belangrijke steun in de rug voor al die talenten uit de culturele en creatieve sector. Het biedt meer mogelijkheden voor nieuwe voorstellingen, concerten en exposities. En daar heeft het publiek ook echt behoefte aan.’

Alleen organisaties die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector kunnen een beroep doen op het nieuwe fonds. Ze kunnen vanaf 15 juli een plan indienen. Naar verwachting kunnen de eerste bijdragen vanaf begin augustus worden toegekend en uitgekeerd. Meer informatie: Kickstart Cultuurfonds

Terug naar Nieuws