Nieuws

Kickstart Cultuurfonds opent 31 mei voor theaters

Theaters  kunnen van 31 mei tot 4 juni 2021 een aanvraag doen bij het Kickstart Cultuurfonds om de extra kosten te dekken die gemaakt worden voor aanpassingen i.v.m. de coronamaatregelen.

Criteria
Naast de algemene criteria die voor alle categorieën gelden, gelden voor theaters de volgende criteria:

– U vraagt aan namens een schouwburg, vlakke vloertheater of cultureel centrum.
– De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk, of een BV of NV met ideële doelstelling.

Waarvoor kunt u aanvragen?
– Tijdelijke, extra publieksvoorzieningen (zoals inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers).
– Eenmalige kosten van extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren.
– Eenmalige kosten om de publieke ruimte, kassa-apparatuur en ticketing (timeslots) aan te passen aan de 1,5-metercriteria.
– Eenmalige kosten om de podia en backstageruimtes aan te passen aan de 1,5-metercriteria.

Kickstart Cultuurfonds wil de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van het fonds aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft. Er wordt beoordeeld  op basis van weging van een plan, dus niet op volgorde van binnenkomst.

Terug naar Nieuws