Nieuws

De NAPK werkt aan een generiek beleidskader dat de podiumkunstensector moet gaan helpen bij het voorkomen van ongewenst gedrag in organisaties. Op maandag 8 maart organiseren we een digitale kick-off voor iedereen die geïnteresseerd is in of belang heeft bij dit onderwerp.

Samen met een projectgroep bestaande uit leden van de vereniging, en onder begeleiding van expert op dit terrein Alie Kuiper, wordt de komende maanden een risico-inventarisatie gemaakt en worden handvatten en tools ontwikkeld die voor onze sector van toegevoegde waarde zijn. In het najaar van 2021 moet het generieke beleidskader worden opgeleverd, wat gekoppeld wordt aan een conferentie over de thematiek.

Tijdens de kick-off op 8 maart wordt het proces nader toegelicht en is er ruimte voor vragen. Mocht dit je interesse hebben, reserveer alvast in je agenda van 14.00 – 16.00 uur. Info over aanmelding en hoe je kunt inloggen volgt nog.

Terug naar Nieuws