Nieuws

kennismakingsbijeenkomst op 3 november voor podiumkunstproducenten

De NAPK en Kunsten ’92 organiseren op 3 november van 16 tot 17 uur een online kennismakingsbijeenkomst voor podiumkunstproducenten die nog niet zijn aangesloten.

Wat kunnen wij voor jullie betekenen? De afgelopen maanden hebben Kunsten ’92 en NAPK gezamenlijk intensief gelobbyd voor meer middelen voor het Fonds Podiumkunsten, en met succes! En via de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, opgericht door Kunsten ’92, hebben we sinds het uitbreken van de coronacrisis bijvoorbeeld inbreng gehad in o.a. de steunpakketten en protocollen.

NAPK is de werkgeversorganisatie voor de podiumkunstproducenten die bijvoorbeeld medio 2020 een nieuwe cao toneel en dans afgesloten heeft met de vakbonden. Kunsten ’92 is een belangenvereniging voor de hele culturele en creatieve sector, inclusief erfgoed, die bijvoorbeeld aanjager is van de Fair Practice Code die samen met makers in 2017 ontwikkeld. Samen werken we als verenigingen aan een betere positionering van de (podium)kunstensector en een professioneel werkveld.

Over de bijeenkomst: met vereende krachten weten we veel te bereiken, maar zonder onze leden zijn we nergens. Daarom willen wij ons graag kort bij jullie introduceren. In de hoop dat jullie je vanaf 2021 bij onze verenigingen willen aansluiten.  Want samen staan we zoveel sterker! In de bijeenkomst zullen Marianne Versteegh (algemeen secretaris Kunsten ’92) en Mirjam Terpstra (directeur NAPK) korte presentaties geven over de twee verenigingen, en zijn er ook bijdragen van o.a. bestuursleden Viktorien van Hulst (bestuur Kunsten ’92 en directeur Festival Boulevard) en Harmen van der Hoek (bestuur NAPK en zakelijk directeur Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel). Uiteraard is er ook tijd voor vragen en uitwisseling.

Deelnemers ontvangen in de week van de bijeenkomst de zoom-link. Aanmelden kan via leanne@kunsten92.nl.

 

Terug naar Nieuws