Nieuws

Op maandag 13 november jl. heeft minister Van Engelshoven de cultuurparagraaf uit het regeerakkoord en de cultuurbegroting 2018 verdedigd.

De minister startte haar betoog met de constatering dat cultuur van onschatbare waarde is; zowel om de eigen intrinsieke waarde als voor de samenleving als geheel. Het verbindt ons met het verleden en biedt een creatieve, nieuwe blik op de toekomst. De internationale oriëntatie van de culturele sector is van groot belang. Belangrijke aandachtspunten zijn de doelgroepen die we minder goed bereiken (diversiteit is een hoofdpunt in het cultuurbeleid voor de komende jaren) en de arbeidsvoorwaarden in de culturele sector.

In februari 2018 komt de minister met haar visiebrief op het toekomstig cultuurbeleid, waarin ze ook uiteenzet hoe ze de extra middelen voor cultuur die in het regeerakkoord zijn opgenomen, wil inzetten. Met de cultuurwoordvoerders werd gaandeweg het debat afgesproken dat gelijk met deze visiebrief de minister ook met een beleidsreactie komt op de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector 2017 – 2023, die op dinsdag 14 november aan de minister is overhandigd. De beleidsreactie zal ook een actieplan bevatten.

Dinsdag 21-11 wordt gestemd over de ingediende moties.

Terug naar Nieuws