Nieuws

Kamerbrief uitvoering moties en reacties NAPK en jeugdproducenten

De minister van OCW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin uiteen wordt gezet hoe ze van plan is uitvoering te geven aan de moties die zijn ingediend en aangenomen, en hoe deze gedekt worden. Duidelijk is dat de door de Kamer gevraagde beleidswijzigingen ten koste gaan van impulsen die de sector ook hard nodig heeft. Er is te weinig financiële ruimte om de volgende cultuurnotaperiode enigszins te verstevigen.

De NAPK heeft de cultuurwoordvoerders hier in een korte reactie op gewezen en gevraagd om een extra steun in de rug voor de podiumkunstensector. Klik hier voor onze reactie.

De jeugdproducenten hebben in een aanvullende reactie aan de cultuurwoordvoerders uiteengezet wat de voorgestelde wijzigingen voor hun deel van het veld betekenen. Klik hier voor de brief van de gezamenlijke jeugdproducenten.

Voor de brief van de minister, klik hier.

Ook is de subsidieregeling voor de nieuwe Basisinfrastructuur gepubliceerd.

Terug naar Nieuws