Nieuws

Minister Bussemaker en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontraden het amendement van de Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD), waarin ze voorstellen de begroting van het gemeentefonds met €13,5 miljoen te verlagen ten gunste van de cultuurbegroting.

De middelen worden nu door 36 grote gemeenten ingezet voor beeldende kunst en vormgeving, waarbij 35 van de 36 gemeenten de middelen matchen. De doelen van de uitkering zijn talentontwikkeling, productie en presentatie en de aansluiting daartussen.

De omvang van het gemeentefonds hangt samen met het takenpakket van gemeenten. Alleen bij het vervallen van taken kan een uitname volgen, en dan alleen na overleg met de betrokken koepel(s) van betrokken decentrale overheden.

De gemeenten hebben de middelen voor 2016 al ingezet; er zijn al verplichtingen aangegaan of het is al overgeboekt naar lokale fondsen. De grote gemeenten hebben de plannen en financiële kaders voor 2017-2020 veelal al vastgesteld in de gemeenteraad.

De amendementen hebben consequenties voor de ondersteuning van beeldende kunst en vormgeving. Er is echter wel sprake van een herinvestering in de culturele sector, op andere plekken en waarschijnlijk ook in andere gemeenten. Exacte herverdelingseffecten zijn nu niet te voorspellen.

De Kamerleden stemmen donderdag 3 december over de amendementen en over de in het debat van 30 november jl. ingediende moties.

Klik hier voor de volledige brief aan de Tweede Kamer.

 

Terug naar Nieuws