Nieuws

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen beschreven voor de nieuwe bekostigingsperiode voor de culturele basisinfrastructuur (2017-2020). De minister wil meer evenwicht tussen de ambities en de in het verleden behaalde resultaten, een betere afstemming tussen de landelijke en lokale overheden en meer aandacht voor talentontwikkeling. Lees de volledige brief hier.

Terug naar Nieuws