Nieuws

Minister Bussemaker heeft op 24 oktober jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze haar plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van 4 – 12 jaar toelicht. De maatregelen moeten een impuls geven aan het muziekonderwijs binnen de kaders van het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Zowel het ministerie als private partijen investeren tot en met 2020 in de impuls voor in totaal €37 miljoen.

De minister wil het volgende doel bereiken.
`Het muziekonderwijs in Nederland voor kinderen van vier tot twaalf jaar is van goede kwaliteit, binnen en buiten de school. Scholen werken samen met muziekverenigingen en musici, van klassiek tot pop, van conservatorium tot fanfare. Kinderen maken kennis met melodie, ritme en zang. Zij kunnen zich zo op muzikaal en kunstzinnig vlak ontwikkelen. De school is de plek waar de basis voor die ontwikkeling wordt gelegd, in samenwerking met partijen buiten de school.’

Dit wil ze onder meer doen door scholen in staat te stellen om samen met één of meerdere partijen uit het muziekveld subsidie aan te vragen, door met private partijen een campagne voor muziekbeoefening uit te rollen en door een tijdelijk Platform voor Muziekonderwijs op te richten. Dit platform moet docenten, musici en deskundigen gaan samenbrengen en gebruik gaan maken van de Handreiking muziekonderwijs 2020.

Voor de volledige kamerbrief, klik hier.

 

 

Terug naar Nieuws