Nieuws

Op 8 juli jl. heeft minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als titel: `Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’.

De brief is een uitwerking van de minister haar visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda. Ze benadrukt daarbij nogmaals dat cultuur allereerst een intrinsieke waarde heeft, en dat kwaliteit in het cultuurbeleid altijd voorop staat. In de brief worden veel voorbeelden gegeven van projecten waarbij cultuur in verbinding is met de domeinen welzijn, zorg, sport of onderwijs.

Voor de volledige brief klik hier.
Voor voorbeelden uit de sector klik hier.

De minister roept op om meer goede voorbeelden te melden bij erfgoedenkunsten@minocw.nl  .

Terug naar Nieuws