Nieuws

Er moet meer aandacht komen voor talentontwikkeling en professionalisering van zakelijk leiders en creative producers in de podiumkunsten. Dat schrijft een dertigtal jonge vakgenoten in een brief aan Minister van Engelshoven. De groep reageert daarmee op het recent gepubliceerde advies van de Raad voor Cultuur voor een nieuw cultuurstelsel na 2021. De briefschrijvers signaleren ‘een gebrek aan aandacht, ruimte en maatwerk voor talentontwikkeling van zakelijk leiders en creative producers’ in het huidige bestel en voorspellen daarmee op korte termijn een groot tekort aan relevante en brede ervaring. Volgens de zakelijk leiders worden hun artistieke partners opgenomen in talentontwikkelingstrajecten bij gezelschappen en productiehuizen, maar zijn er ‘nog maar weinig trajecten voor creative producers/zakelijk leiders om zich ook te ontwikkelen, laat staan waarin zij centraal staan.’
Terug naar Nieuws