Nieuws

Jeugdtheater bij Tryater

Karlijn Kistemaker is per 1 september aangesteld als artistiek leider jeugd- en jongerentheater bij Tryater. Het gezelschap wil zich daarmee in de nieuwe Cultuurplanperiode (2021-2024) explicieter profileren binnen het jeugdtheater. De keuze voor Kistemaker is een logische stap, volgens Tatiana Pratley, die – ook per 1 september – Ira Judkovskaja opvolgt als artistiek directeur van het gezelschap. ‘Karlijns werk sluit goed aan op de artistieke lijn van Tryater, waarin we grote, mondiale thema’s willen vertalen naar lokale verhalen.’ Haar werk confronteert kinderen met ‘relevante maatschappelijke thema’s die bepalend zijn voor hun toekomst, zoals duurzaamheid, voeding, mens en natuur.’

Terug naar Nieuws