Nieuws

Op 1 november aanstaande vindt de presentatie van de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie plaats en wordt de jaarlijkse &Awards uitgereikt tijdens het event Beeld & Storm in het Literatuurmuseum/ Kinderboekenmuseum in Den Haag.

&Awards
De &Award zet jaarlijks een culturele of creatieve organisatie in de schijnwerpers die met succes stappen heeft gezet om diverser en inclusiever te worden. Dit jaar is er een nieuwe &Award in het leven geroepen voor een individuele professional die het positieve verschil heeft gemaakt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde &Award ook een geldprijs van € 20.000 of van € 5.000. De jury, die uit Mylo Freeman, Vincent Bijlo en Zoë Papaikonomou, Shehera Grot en Remco Dongor bestaat, zal zich buigen over de inzendingen die tot en met  6 oktober 2019 verstuurd konden worden.

Presentatie nieuwe Code Diversiteit & Inclusie 1 november 2019
Tijdens het event Beeld & Storm op 1 november neemt minister Ingrid van Engelshoven de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst. De huidige Code Culturele Diversiteit had een meer vrijblijvend karakter en was alleen gericht op culturele diversiteit. Het actuele debat over een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, sociaaleconomische positie en lichamelijke beperking, heeft nu geleid tot een nieuwe, breder inzetbare code. Deze code wordt maatgevend bij subsidieaanvragen.

De aanmelding voor dit evenement is inmiddels gesloten.

Terug naar Nieuws