Nieuws

De NAPK heeft deze week de veelal nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer geïnformeerd met de volgende documenten:

1. een korte beschrijvende situatieschets van de podiumkunstensector, vooral voor nieuwe cultuurwoordvoerders die nog ingevoerd moeten worden;
2. een puntsgewijs issuepaper met de (voor dit moment) vijf belangrijkste issues in de podiumkunstensector.

Deze periode worden ook persoonlijke (kennismakings)gesprekken gevoerd met diverse woordvoerders, waarbij de situatie van de producenten die onder de zaaglijn van het Fonds Podiumkunsten terecht zijn gekomen een belangrijk aandachtspunt is.

 

Terug naar Nieuws