Nieuws

In memoriam

Ons bereikte het droeve bericht dat een bijzonder gewaardeerd oud-collega, Rein Douze, op 17 december 2021 op 74-jarige leeftijd is overleden. Rein heeft zich gedurende vele jaren bij een van onze rechtsvoorgangers de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen (VNT) en daarna in de beginjaren van de NAPK, met hart en ziel ingezet voor goede en rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor podiumkunstenaars. Wij zijn hem dankbaar voor de waardevolle bijdrage die hij daaraan heeft geleverd, in het bijzonder door zijn bestuurslidmaatschappen van het pensioenfonds cultuur en de omscholingsregeling dans. We wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.

Terug naar Nieuws