Nieuws

De minister van SZW heeft ingestemd met het verzoek van sociale partners Kunstenbond en NAPK om een groot aantal artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies uit te zonderen van de wettelijke ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. Het besluit van de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 2017.

Sociale partners zijn op basis hiervan overeengekomen dat voor deze functies dezelfde flexibiliteit geldt als voor acteurs en dansers die al sinds 1 juli 2015 zijn uitgezonderd. Dit betekent dat voor alle uitgezonderde functies maximaal 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden gesloten binnen een periode van 48 maanden. De cao-bepaling is hierop aangepast. Binnenkort verschijnt een aangepaste versie van de nieuwe cao.

Terug naar Nieuws