Nieuws

Gezocht: diverse leden en voorzitters beoordelingscommissies RvC

De Raad voor Cultuur is op zoek naar diverse leden en voorzitters voor de beoordelingscommissies voor de volgende ronde van de Culturele basisinfrastructuur (BIS).

Deze commissies beoordelen in de eerste helft van 2024 de aanvragen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie in de periode 2025-2028. De raad zet stevig in op het samenstellen van diverse, meerstemmige beoordelingscommissies met kennis van de sector en ervaring met de specifieke te beoordelen discipline. 

De raad zoekt naar kandidaten met kennis van het culturele veld in Nederland en kennis en ervaring met een specifieke discipline, van podiumkunsten tot beeldende kunst. Van ontwerp tot debatcentra. Van kandidaat-voorzitters wordt bovendien verwacht dat zij het werkproces van hun commissie in goede banen kunnen leiden en de uitkomsten daarvan mondeling kunnen toelichten bij de raad.

Bij de samenstelling van de commissies wordt rekening gehouden met diversiteit in leeftijd, gender, culturele achtergrond en regionale spreiding. Met name personen met een migratieachtergrond en personen die buiten de Randstad wonen en werken zijn uitgenodigd te solliciteren.

De nieuwe subsidieperiode van de BIS start op 1 januari 2025. In 2024 leveren instellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen een aanvraag in bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur beoordeelt onafhankelijk de kwaliteit van de aanvragen op verzoek van het ministerie. De raad stelt daarvoor beoordelingscommissies in. Leden van deze commissies beoordelen de instellingen op basis van de ingeleverde plannen. Op basis van deze beoordeling komt de raad tot een advies aan het ministerie van OCW over de toe te kennen subsidie.

Terug naar Nieuws