Nieuws

Gevolgen toepassing Fair Practice Code berekend

De meerkosten van de Fair Practice Code bedragen € 20,1 miljoen, uitgaande van het huidige aanbod van meerjarig Rijksgesubsidieerde instellingen. De meerkosten bestaan uit compensatie voor tekortschietende beloning en onbetaald structureel overwerk. Bij deze kosten zijn niet meegenomen de jaarlijkse indexering en de meerkosten als gevolg van wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd rapport, voortkomend uit de motie Asscher (begrotingsdebat 18 november 2019) die de minister opdraagt om inzicht in de daadwerkelijke kosten van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector. Het debat in de Tweede Kamer over dit rapport vindt op 4 maart aanstaande plaats. Van de (middel)grote instellingen wordt verwacht dat zij de kosten binnen hun eigen bedrijfsvoering kunnen oplossen. Zoals al eerder bleek, zijn de meerkosten van toepassing van de Fair Practice Code relatief het grootste bij de kleinere instellingen.

Gevolgen bij gelijkblijvend budget
Daarnaast kreeg het onderzoeksbureau Sirm de opdracht om inzicht te geven in de gevolgen voor het culturele aanbod als de betrokken instellingen en festivals de Fair Practice Code moeten toepassen bij een gelijkblijvend financieel kader. De resultaten van dat onderdeel van het rapport geven inzicht in wat er gebeurt als de politiek voor het scenario kiest om geen geld uit te trekken voor invoering van de Fair Practice Code en om de invoering dus volledig bij de sector zelf neer te leggen. Culturele instellingen zullen hun aanbod moeten verminderen om Fair Practice toe te passen als er geen extra financiële middelen worden gevonden, zo concludeert de minister in haar begeleidende brief aan de Kamer.

Terug naar Nieuws