Nieuws

Geen steunfonds voor culturele sector

Er komt (nog) geen steunfonds voor de culturele sector. Dat blijkt uit het aanvullend pakket maatregelen voor de sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) op 27 maart een brief aan de Tweede Kamer stuurde.

Met ‘een passend pakket‘ wil de minister voorkomen dat de cultuursector instort door de coronacrisis. De maatregelen van de minister bestaan vooral uit naar voren halen van uitgaven. Zo worden BIS-subsidies voor het derde kwartaal nu al uitgekeerd. Daarnaast worden de huren voor de Rijksmusea drie maanden opgeschort. Hiermee hoopt de minister liquiditeitsproblemen bij instellingen te vermijden. Net als eerder het Fonds Podiumkunsten al aankondigde laat ook het ministerie de prestatie-eisen van instellingen vallen. Ook de gemeenten en provincies volgen deze maatregel, en particuliere fondsen kijken of zij hetzelfde kunnen doen.

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid kijkt de minister nog hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes vormgegeven kan worden. Ze denken daarbij na over terugbetaling in de vorm van vouchers. Maar de minister roept het publiek ook op om de sector te steunen door niet meteen geld terug te vragen en steun te betuigen door bijvoorbeeld vriend van een filmhuis, muziekgezelschap of theater te worden.

De vandaag bekendgemaakte maatregelen zijn een aanvulling op de regelingen uit het kabinetsbrede maatregelenpakket dat vorige week werd gepresenteerd en waar cultuurinstellingen ook aanspraak op kunnen maken. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen.

Ook van de voorziening Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kan het culturele veld onder voorwaarden gebruik maken. Kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen van € 4.000,- voor geleden schade als gevolg van het coronavirus. Deze voorziening opent op maandag 30 maart.

Terug naar Nieuws