Nieuws

Gedeeltelijke lockdown: makers blijven – waar mogelijk – doorspelen voor publiek

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd, die vandaag, 14 oktober vanaf 22.00 uur van kracht zijn. Het kabinet spreekt van een gedeeltelijke lockdown. Belangrijkste doelstelling van de maatregelen is het terugbrengen van sociaal verkeer. De maatregelen gelden voor de komende 4 weken. Na 2 weken vindt een heroverweging plaats. De belangrijkste maatregelen voor de podiumkunsten zijn:

Maatregelen met betrekking tot de podiumkunstsector
– In publieke binnenruimten wordt het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht (zoals dat al gold in het openbaar vervoer).
– In binnenruimten, waar mensen zitten, worden maximaal 30 personen publiek per ruimte/zaal toegelaten, exclusief personeel. Dit geldt voor theaters, concertzalen en bioscopen.
– Volgens onze informatie geldt het maximum van 30 ook voor repetities, en ook voor grote koren en orkesten.
– Live screenings zijn mogelijk, mits aan 30 personenregeling wordt voldaan.
– Volgens onze informatie kan cultuureducatie doorgang blijven vinden.
– Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. Dit geldt echter niet voor theaters.

Reactie NAPK
De leden van de NAPK  hebben uiteraard begrip voor de nieuwe maatregelen, ook al doen ze pijn. Producenten in de podiumkunsten hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze zeer flexibel en innoverend zijn. Ze zijn echter afhankelijk van de theaters. Theaters die – tot nu toe zeer succesvol – er alles aan gedaan hebben om veilig bezoek te kunnen ontvangen. Op dit moment is de NAPK in gesprek met de Vereniging van Schouwburg-  en Concertgebouwdirecties en Vlakke Vloer Podia om te kijken hoeveel theaters openblijven zodat zoveel mogelijk producties kunnen worden getoond, ondanks de enorme beperking van slechts 30 mensen als publiek. De gesubsidieerde makers blijven, waar mogelijk, hun verantwoordelijkheid nemen en zullen doorspelen voor het geïnteresseerde publiek. En ook om de werkgelegenheid van de vele zzp’ers en tijdelijke werknemers in stand te houden.

Routekaart
Het overzicht ‘Coronamaatregelen per risiconiveau’ geeft per sector/activiteit aan welke maatregelen nodig zijn bij de vier scenario’s Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Regionaal kan een veiligheidsregio besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als dat nodig is. Bekijk hier de routekaart. Lees hier alle maatregelen, voor alle sectoren.

Terug naar Nieuws