Nieuws

Op 4 november gaat het loket van de Balkonscènes weer open.

Deze tijdelijke regeling heeft het Fonds Podiumkunsten in mei geïntroduceerd en was een groot succes. Met de terugkeer van Balkonscènes wil het Fonds ook de komende maanden live ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen. Alles natuurlijk binnen de geldende maatregelen.

Het Fonds heeft de minister voorgesteld om met de extra middelen die door het kabinet beschikbaar zijn gesteld (tweede steunpakket) in de eerste helft van 2021 nog drie rondes open te stellen.

Meer info volgt volgende week op de website van FPK.

Terug naar Nieuws