Nieuws

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft beslist dat het Fonds Podiumkunsten een nieuw besluit moet nemen over de subsidieverlening aan Holland Opera voor de periode 2013 – 2016. Hij oordeelde dat aan Holland Opera een extra punt had moeten worden toegekend voor het criterium `ondernemerschap’, terwijl aan een ander gezelschap voor datzelfde criterium een punt minder toegekend had moeten worden. Holland Opera had dientengevolge een plaats hoger moeten eindigen in de rangorde.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Het FPK gaat met Holland Opera om de tafel om tot een schikking te komen.

Voor het volledige bericht, klik hier.

Terug naar Nieuws