Nieuws

Forse terugval cultuurdeelname

Als gevolg van de coronacrisis worden er binnen de culturele sector zware verliezen geleden. Dit is een van de conclusies uit de Cultuurmonitor 2021, een online tool voor en door de culturele sector.

Met name zzp’ers worden hierdoor geraakt. Ook is er als gevolg van de beperkingen het publieksbereik gedaald. Zo daalde het percentage mensen dat ten minste eenmaal een festival bezocht drastisch (van 60 procent in 2018 naar 22 procent in 2020). Ook de frequentie van het cultuurbezoek is afgenomen. Waar in 2018 bezoekers gemiddeld 19 keer per jaar een culturele activiteit bezochten, is dat in 2020 gezakt naar een bezoekfrequentie van 12.

De effecten van de coronacrisis op cultuurdeelname voor de langere termijn zijn nog moeilijk in te schatten, maar voor 2020 en 2021 moet een forse terugval worden vastgesteld. Voor de Cultuurmonitor 2021 maakt de Boekmanstichting onder meer gebruik van nieuwe cijfers uit de Vrijetijdsomnibus (tweejaarlijks uitgevoerd door het CBS). Waar in 2018 nog bijna driekwart van de Nederlanders wel eens een bezoek bracht aan de podiumkunsten, is dat in 2020 nog niet eens de helft. Het filmbezoek is met 23 procentpunt afgenomen, beeldende kunst met 18 procentpunt en erfgoed met 19 procentpunt. Met de aanhoudende beperkingen moet ook voor 2021 een sterke achteruitgang van het cultuurbezoek worden verwacht.

Het cultuurbezoek is over de jaren heen – gemiddeld van 2014 tot 2020 – ongelijk over de bevolking verdeeld. Dat bleek ook al uit eerdere edities van vrijetijdsonderzoek, maar is nog steeds zichtbaar in 2020. Het cultuurbereik verschilt gemiddeld het meest naar iemands opleidingsniveau, leeftijd en inkomen. Deze sociale verschillen lijken in 2020 te zijn toegenomen. De Boekmanstichting wil de gevolgen van corona voor de cultuurdeelname en in het bijzonder de sociale verschillen verder onderzoeken.

Terug naar Nieuws