Nieuws

Op donderdag 21 januari kondigde het kabinet in een persconferentie aan dat het in totaal € 7,6 miljard extra steun beschikbaar stelt. Het kabinet ondersteunt ondernemers met deze aanvullende maatregelen en geeft hen ook de zekerheid dat een groot deel van deze steun ook voor het tweede kwartaal van 2021 geldt. Daartoe kondigde het kabinet aan het generieke steunpakket voort te zetten naar het tweede kwartaal van 2021, met inbegrip van vrijwel alle van de in deze brief aangekondigde verruimingen. Lees hier de brief van het kabinet aan de Kamer. De taskforce culturele en creatieve sector heeft een analyse gemaakt met de belangrijkste verbeteringen in het 1e en 2e kwartaal 2021 m.b.t. het steun- en herstelpakket:

TVL
· Bij omzetverlies vanaf 30% gaat het vergoedingspercentage naar 85%. Ter voorkoming van misverstanden – het gaat niet om 85% van de vaste lasten. Er geldt een ingewikkelde rekenregel: het verwacht omzetverlies x percentage vaste lasten op basis omzetverlies x 85%.
· Maximale vergoeding van 90.000 naar 330.000 euro voor drie maanden.
· Grens van 250 medewerkers en 50 mln. jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere mkb-bedrijven in aanmerking komen voor TVL; maximumbedrag wordt daar 400.000 euro.
· Minimale bedrag van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
· Drempel van 3.000 naar 2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
· Referentiejaar voor bepalen omzetverlies blijft 2019.

NOW – loonsteun
· Vergoedingspercentage loonkosten van 80 naar 85% in eerste en tweede kwartaal.

Garantiefonds voor evenementen
· Voor evenementen ten minste 300 miljoen euro.
· Vanaf een tijdvak waar dat vanuit corona-optiek redelijkerwijs verantwoord is; inzet is vanaf 1 juli 2021.
· Regeling wordt uitgewerkt: voor beurzen/congressen, sport en cultuur.

Cultuur & media
· Voor makers (kunstenaars, artiesten) 9 miljoen via bestaande regelingen bij Rijkscultuurfondsen; Kamerbrief OCW hierover wordt binnen 4 weken verwacht met daarin ook uitwerking in december beschikbaar gestelde 15 miljoen voor musea via het Mondriaanfonds, voor makers via Steunfonds Rechten en voor filmproducties via het Tuschinski Fonds.
· Voor lokale media 5,5 miljoen via het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.
· Voor medeoverheden 60 miljoen vanwege weggevallen huur lokale cultuur, buurt- en dorpshuizen via Gemeentefonds.

Fiscale maatregelen
· Aanpassingen voor tegemoetkoming voor reiskosten, (thuis)werkkosten zijn in de maak zodat er een nieuwe structurele maatregel komt die ook op langere termijn uitvoerbaar is.
· Voor tegemoetkoming voor werkgevers van ouders die niet volledig kunnen werken vanwege de zorg voor thuiszittende kinderen wordt nog gezocht naar een uitvoerbare en fraudebestendige oplossing.
· Belastinguitstel wordt verleend of verlengd tot 1 juli aanstaande en check bij je administrateur of accountant of de Belastingdienst of je ook in aanmerking komt voor terugbetalingstermijn van 36 maanden. Het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van hun opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober.
· Voor zzp’ers blijft versoepeling urencriterium van kracht tot 1 juli, zij worden geacht aan de uren-eis te hebben voldaan.
· Aanmerkelijk belang-houders (DGA’s) die te maken krijgen met een omzetdaling mogen ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan.

TOZO
· De beperking van Tozo 3 over de periode waarover met terugwerkende kracht kon worden aangevraagd wordt opgeheven. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen.
· Het ziet het kabinet af van de invoering van de vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).

Terug naar Nieuws