Nieuws

Werkgevers en werknemers in de vrije theatersector zijn een verruiming van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) overeengekomen. Dit biedt meer flexibiliteit in het contracteren van medewerkers wat weer ten goede komt aan zowel werkgevers als werknemers in de theater sector. De Kunstenbond en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) hebben dit vastgelegd in een one issue cao die per 1 januari 2017 is ingegaan. Door de invoering van de WWZ eerder dit jaar konden acteurs, dansers, muzikanten, technici en andere crewleden maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen voordat een vast dienstverband zou ontstaan. De theatersector werkt projectmatig waardoor de WWZ voor zowel werknemers als werkgevers lastig werkbaar was. Bij cao kan de zogeheten “ketenbepaling” worden verruimd, en dat is nu gebeurd. Voortaan kunnen aangesloten leden zes contracten in vier jaar sluiten, en kan de verplichte tussentijd in sommige situaties van zes maanden naar drie maanden worden verkort voordat een nieuwe keten ontstaat.

Lees hier meer.

Terug naar Nieuws