Nieuws

In het kader van het vormgeven van het cultuurbeleid vanaf 2021 vond dinsdag 14 juni de bestuurlijke startbijeenkomst plaats van het ministerie van OCW en de wethouders en gedeputeerden cultuur uit verschillende steden en provincies van het land. Tijdens deze bijeenkomst is ook een werkdocument gepresenteerd met uitgangspunten waaraan de regioprofielen kunnen voldoen, met daarbij de kanttekening dat het geen vast format betreft. Kijk hier voor een overzicht van het hele traject en het werkdocument.

Terug naar Nieuws