Nieuws

Minister Bussemaker schetst een te positief en niet volledig beeld van de cultuursector in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Dat constateren FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’.

FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92 hebben aanvullend onderzoek laten doen. Daaruit blijkt onder meer:

* De cultuurfondsen hebben veel te weinig budget om voor innovatie, diversiteit en spreiding in de cultuursector te zorgen, terwijl dat hun wettelijke taken zijn. Hierdoor komt de dynamiek in de culturele sector ernstig in gevaar.

* Financiering van kunst en cultuur door gemeenten en stedelijke regio’s biedt onvoldoende soelaas: veel gemeenten bezuinigen sterk op kunst en cultuur. Daarom is een stevige regie vanuit landelijk perspectief noodzakelijk.

Ondanks de ambities en vitaliteit, die de cultuursector de afgelopen jaren heeft getoond, kan de minister niet verwachten dat er op basis van de huidige financiering voldoende ruimte is voor goed werkgeverschap, meer ondernemerschap en vernieuwing, integendeel.

Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld. Willen we dat in de toekomst blijven, dan zijn investeringen in een sterke culturele infrastructuur, ook op korte termijn, bittere noodzaak.

Op maandag 30 november vergadert de Tweede Kamer over de Cultuurbegroting 2016.

Voor de volledige gezamenlijke brief van FNV KIEM, FC en Kunsten ’92, klik hier.
Voor het onderzoek, klik hier.
Lees hier het volledige persbericht.
De NAPK is lid van de Federatie Cultuur

Terug naar Nieuws