Nieuws

Het ministerie van OCW heeft het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in de cultuursector gepubliceerd: Cultuur in Beeld 2017.

Deze publicatie verschijnt sinds 2012 jaarlijks en bied een overzicht van cijfers over de Nederlandse culturele en creatieve sector en de ontwikkelingen op het gebied van aanbod, bezoek, financiering en arbeidsmarkt.

Lees de publicatie en de kamerbrief van minister Van Engelshoven hier en het bijbehorende nieuwsbericht.

Terug naar Nieuws