Nieuws

Culturele en creatieve sector pleit voor garantiefonds

Taskforce culturele en creatieve sector, bestaande uit Kunsten ’92, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, De Creatieve Coalitie en het Erfgoedplatform hebben in een brief aan de leden van het kabinet hun zorgen geuit over het gepresenteerde steunpakket van het kabinet en de aangekondigde aanvullende coulance maatregelen van OCW. Volgens de sector bieden deze maatregelen geen soelaas tegen dreigende faillissementen van culturele en creatieve instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen voor artiesten en zzp’ers. De sector pleit voor een overbruggings- en garantiefonds. Lees hier de brief.

Terug naar Nieuws