Nieuws

De NAPK werkt aan een generiek beleidskader ter preventie van ongewenst gedrag in de podiumkunstensector. Naar verwachting wordt dit kader in het najaar van 2021 opgeleverd. Op donderdag 27 januari 2022 organiseert de NAPK in samenwerking met Platform Acct een congres voor de brede culturele sector om de bevindingen te delen, experts aan het woord te laten en concreet te nemen maatregelen uit te lichten. De locatie wordt nog bekend gemaakt,

Terug naar Nieuws