Nieuws

Op 28 september wordt in Museum Valkhof te Nijmegen de Conferentie ‘Een beetje toezicht bestaat niet!’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie worden prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector besproken. Verschillende deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders. Ze doen dit zowel in plenaire sessies als in tafelgesprekken waar de deelnemers hun eigen dilemma’s en ervaringen in kunnen brengen. Doelgroep: directies, bestuurders en raden van toezicht uit de culturele sector. De kosten bedragen € 150 (inclusief aansluitend buffet). Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Terug naar Nieuws