Nieuws

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) heeft de podiumkunstcijfers over 2016 gepubliceerd. Het totaal aantal bezoekers aan podiumkunsten is licht gestegen met 0,3 procent, vooral dankzij bezoek aan concerten. Concertbezoekers vormden bijna de helft van het totale publiek van professionele podiumkunsten. Landelijk nam het aantal bezoeken aan professionele podiumkunsten tussen het dal in 2012 en 2016 met 7 procent toe. Daarmee stegen ook de publieksgebonden inkomsten, in 2016 waren deze inkomsten 22 procent hoger dan in 2012. In 2013 werden de in 2010 aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector van kracht en werd een dieptepunt bereikt in het aantal mensen dat werkte in de podiumkunsten als werknemer, ingehuurde kracht, vrijwilliger of stagiair. Sindsdien groeit dit weer. In 2016 bestond deze groep uit 21,7 duizend mensen, 8 procent meer dan in 2013. Deze groei berustte tot 2015 vooral op een toename van het aantal ingezette vrijwilligers en stagiaires, die al sinds 2009 bezig is. In 2016 stabiliseerde het aantal vrijwilligers en stagiairs en nam juist het aantal ingehuurde krachten toe (zzp en payroll). Het aantal werkzame personen in loondienst is daarentegen sinds 2013 met 12 procent gedaald.

Bron: CBS

Terug naar Nieuws