Persberichten

DIP zoekt voorzitter

Het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP) zoekt een voorzitter per 1 juli 2024. Reageren kan tot 12 april. Lees hier meer.…

Uitnodiging werksessie #2 Theatre Green Book

Werksessie#2 is de live aftrap van de werkgroepen, waarbij we als podiumkunstensector verder werken aan de volgende thema’s:– Bewustwording in de organisatie– Verminderen elektriciteitsgebruik– Kostuums & textiel– Decor en bouwmaterialen– Mobiliteit (touren)– Integratie van …

Reactie NAPK op stelseladvies Raad voor Cultuur

In de analyse van de huidige situatie beschrijft de raad veel knelpunten die wij als NAPK herkennen uit de werkpraktijk van onze leden, en die wij onderschrijven. Tevens omvat het advies een aantal waardevolle voorstellen om het stelsel op termijn …

Podiumkunstensector doet beroep op overheid

Tijdens de opening gaf Gräper aan: “Ik denk oprecht dat het cultuur convenant waar we het komende jaar aan gaan werken, kansen biedt om te kijken met welke vorm van samenwerking we nu al verder kunnen” en zo vervolgde de …

NAPK Uitgelicht: Klimaat op het podium

De NAPK organiseert in samenwerking met Bureau Vergezicht, het kersverse klimaattheatergezelschap van Anoek Nuyens, Rebekka de Wit en Erik Whien op dinsdag 16 april een NAPK Uitgelicht: Klimaat op het podium met o.a. Thomas Lamers (Collectief Walden), Gienke Deuten (Gouden …

AVV Cao Toneel en Dans 2024 van kracht 

De cao heeft een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 en bevat de volgende elementen:   – een algemene salarisverhoging van 5% plus een verhoging met een vast bedrag van € …

Kenniscongres Eén Overheid

Over de paneldiscussie en de kennismakingOnder leiding van gesprekleider Lene Grooten vindt het gesprek plaats over de eerste ideeën die zijn gevormd ten aanzien van de wettelijke verankering van de financiering voor de podiumkunstensector. Kristel Baele (voorzitter van de …

Debatten Opera Fast Forward Festival

Tijdens het Opera Forward festival in Nationale Opera & Ballet worden diverse bijeenkomsten en debatten georganiseerd rond het thema duurzaamheid. 14 maart 16.30 uur: Kunst voor Klimaat #5Welke rol kunnen private fondsen spelen in de verduurzaming van de sector?…