Nieuws

CAO-TheaterDans Cover-2014-2015Er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao Theater en Dans. Dat betekent dat de Cao die op 30 juni jl. is geëindigd, stilzwijgend doorloopt.

De algemeen verbindendverklaring (AVV) is sinds 1 juli jl. komen te vervallen. Instellingen die onder de AVV vielen, kunnen de Cao blijven hanteren met uitzondering van de bovenwettelijke bepalingen.

Na de zomervakantie zal het overleg van sociale partners over een nieuwe cao worden hervat.

Terug naar Nieuws