Nieuws

Cao Theater en Dans algemeen verbindend verklaard

Met ingang van 20 maart 2015 is de Cao Theater en Dans door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit is op 19 maart 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

De AVV betekent dat alle theater- en dansproducenten in Nederland die toneel- en/of dansvoorstellingen maken de Cao moeten toepassen voor hun personeel.

De NAPK en FNV KIEM hebben de algemeen verbindendverklaring aangevraagd om de arbeidsvoorwaarden in de sectoren theater en dans op een redelijk en aanvaardbaar niveau te houden. Daarmee wordt concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. Sociale partners zijn van mening dat hiermee de kwaliteit van de sector gediend is. Het voorkomt wildgroei van producties en bevordert de professionalisering van de sector.

De Cao Theater en Dans wordt onder meer gekenmerkt door op de sector afgestemde arbeids- en rusttijden, bovenwettelijke mogelijkheden voor het afsluiten van contracten voor bepaalde tijd en bepalingen over duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid. Daarnaast is in de Cao een richtlijn opgenomen voor het honoreren van zzp-ers.

Elke in Nederland gevestigde rechtspersoon, die uitsluitend of in hoofdzaak toneel en/of dans produceert, gemeten naar ten minste 50% van de loonsom in de onderneming, valt onder deze cao. Uitgezonderd zijn werkgevers die vallen onder de Cao Nederlandse Podia, Cao Nederlandse orkesten en de Cao Nederlandse Poppodia en –festivals. Indien toepassing van (delen van) de cao tot problemen leidt, kan hiervoor dispensatie worden gevraagd bij de Sociale Commissie Theater en Dans.

Bij het afsluiten van de cao hebben NAPK en FNV KIEM ook een oproep gedaan aan het ministerie van Onderwijs en de hbo- en mbo-opleidingen om iets te doen aan het hoge aanbod van afgestudeerden. Ondanks de krimp in de sector neemt het aantal studenten op de kunstopleidingen nog ieder jaar toe. Ook vindt verdringing plaats: in voorstellingen nemen goedkope stagiairs nog vaak de plaats in van afgestudeerde dansers of acteurs. Daarnaast leidt het overaanbod aan beroepskrachten tot een negatieve druk op de arbeidsvoorwaarden.

De NAPK en FNV KIEM zullen bekendheid gaan geven bij de instellingen die onder de AVV gaan vallen.

 

Terug naar Nieuws