Nieuws

Brief Taskforce aan Kamer: herstelplan voor culturele en creatieve sector

‘Het zomerreces staat voor de deur. Maar voor velen in de culturele en creatieve sector zal er de komende maanden geen ontspanning zijn. Het is erop of eronder.’ Met deze woorden opent de brief die de taskforce culturele en creatieve sector vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

In de brief staan nieuwe cijfers over de verwoestende effecten van de coronacrisis voor onze sector en een schets van de contouren van een Herstelplan voor de culturele en creatieve sector. De brief is gericht aan een zeer brede groep Kamerleden: woordvoerders cultuur, binnenlandse zaken, economische zaken, sociale zaken, financiën, met afschriften aan de bewindslieden OCW, BZK, EZK, SZW en Financiën.

Lees hier de brief.

Terug naar Nieuws