Nieuws

Minister Bussemaker heeft op 24 december jl. een brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin ze inzicht geeft in de gevolgen voor de cultuursector van de cultuurbezuinigingen bij Rijk, provincies en gemeenten. De Eerste Kamer had hierom gevraagd. Naar aanleiding van deze brief hebben enkele landelijke dagbladen begin januari uitgebreid gepubliceerd over de gevolgen van de bezuinigingen op cultuur.

Lees hier de brief van de minister aan de Eerste Kamer.

Terug naar Nieuws