Nieuws

Brandbrief: stop de kaalslag bij het FPK

Honderden instellingen in de Podiumkunstensector sturen vandaag een brandbrief naar minister Van Engelshoven van cultuur en naar de Tweede Kamer. Ze spreken hun zorgen uit over de bezuinigingen bij het Fonds Podiumkunsten en vragen de Kamer om 15,8 miljoen euro toe te voegen aan het budget van het fonds, zodat alle instellingen met een positief advies alsnog subsidie kunnen krijgen. β€˜In een tijd van maatschappelijke verwarring kunnen de podiumkunsten ons bij elkaar brengen, ze kunnen Nederlanders overal in het land in vervoering brengen, inspireren en troosten, en nieuwe perspectieven bieden op het hier en nu.’ De brief is inmiddels door ruim 1100 mensen uit de podiumkunsten ondertekend.

De volledige tekst van de brief en een lijst van ondertekenaars staan op Theaterkrant. Het is daar ook mogelijk de brief mede te ondertekenen.

Terug naar Nieuws