Nieuws

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten (VVTP) willen in de toekomst de krachten bundelen. De drie brancheverenigingen in de podiumkunsten hebben George Lawson, consultant en voormalig directeur-bestuursvoorzitter van het Fonds Podiumkunsten, aangesteld als kwartiermaker om te onderzoeken hoe deze samenwerking eruit moet zien. Het streven is om per 1 januari 2017 van start te gaan in een nieuw samenwerkingsverband.

Binnen de podiumkunsten leeft al geruime tijd de wens om de krachten te bundelen om de politieke en maatschappelijke positie van de podiumkunsten in Nederland te versterken, gezamenlijk een breed en divers publiek te bereiken en de dienstverlening aan de aangesloten podiumkunstorganisaties te optimaliseren.

De besturen van VSCD, VVTP en NAPK hebben de intentie uitgesproken om te komen tot een koepel voor de podiumkunsten in Nederland. Daarvoor hebben ze George Lawson, die jarenlange ervaring heeft in de podiumkunstsector, gevraagd als kwartiermaker op te treden voor deze koepel. Hij komt eind september met een advies over hoe en in welke vorm de samenwerking het best tot stand kan worden gebracht. Lawson wordt hierbij ondersteund door een stuurgroep, met daarin een bestuurslid van elke branchevereniging. In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op de initiatiefnemers, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige aansluiting van andere podiumkunstverbanden zoals die van festivals, orkesten en poppodia.

VVTP, NAPK en VSCD vertegenwoordigen samen de meerderheid van organisaties en bedrijven in de professionele podiumkunsten: producenten van dans, muziek, theater, opera, cabaret en musicals en de podia in Nederland waarop dit alles te zien is.

Terug naar Nieuws