Nieuws

In februari 2018 heeft de NAPK de toneel- en dansproducenten die geen lid van de NAPK zijn, bericht over de komende verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) voor instellingen die uitsluitend of in hoofdzaak toneel en/of dans produceren en daarmee onder de werkingssfeer vallen van de algemeen verbindende Cao Toneel en Dans.

Voor organisaties waarvoor dit geldt, is het volgende van belang: het ministerie van SZW heeft op 17 mei 2019 laten weten dat de periode van ter visie legging voorbij is en dat er geen zienswijzen zijn ingediend. SZW is dan ook voornemens de publicatie van het besluit spoedig in gang te zetten. Dit betekent dat de verplichtstelling op afzienbare termijn, waarschijnlijk per 1 juli a.s., een feit zal zijn.

Terug naar Nieuws