Nieuws

Bestuur Mores stelt extern adviseur aan

Stichting Mores heeft Mirjam Decoz aangesteld als extern adviseur met als opdracht om het nieuwe bestuur samen te stellen.

Op 22 maart jongstleden besloot het huidige bestuur om ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores in de komende jaren verder vorm kan geven. Mirjam Decoz zal tenminste drie nieuwe bestuursleden zoeken voor Mores die vervolgens zelf zorgdragen voor eventuele verdere uitbreiding van het nieuwe bestuur. Mirjam Decoz is expert op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Ze staat als advocaat arbeidsrecht cliënten bij die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk. Daarnaast treedt zij op als adviseur van bedrijven en organisaties, geeft lezingen en trainingen en behandelt als voorzitter van (klachten)commissies al meer dan 15 jaar klachten en meldingen op dit terrein.

De formatie van een nieuw bestuur heeft géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt blijft gewoon bereikbaar. Melders komen direct in contact met onafhankelijke en professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.

Over Mores.online
Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen die de meldingen behandelen, werken onafhankelijk van het bestuur en hebben geheimhoudingsplicht. Het meldpunt is in 2018 in het kielzog van #metoo opgericht door betrokken partijen uit de sector. Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek waar niet alleen melders terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan de ongewenste omgangsvormen. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht voor het onderwerp in de media.

Terug naar Nieuws