Nieuws

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

Het bestuur van Mores.online heeft besloten een onafhankelijke externe adviseur aan te stellen om een nieuw bestuur te vormen. Nu het bestuur zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast, neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid door ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores de komende jaren verder vorm kan geven.

In goed overleg met alle betrokken partijen zal er worden gezorgd voor een soepele overgang naar een nieuw bestuur. Dit besluit heeft géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt blijft gewoon bereikbaar. Melders komen direct in contact met onafhankelijke en professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.

Over Mores.online
Mores.online is het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen die de meldingen behandelen werken onafhankelijk van het bestuur en hebben geheimhoudingsplicht. Het meldpunt is in 2018 in het kielzog van #metoo opgericht door betrokken partijen uit de sector. Mores.online is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een begrip, een plek waar niet alleen melders terecht kunnen, maar waar ook organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het verbeteren van de cultuur die heeft bijgedragen aan de ongewenste omgangsvormen. Het aantal meldingen is in de afgelopen jaren gestegen, ingegeven door aandacht voor het onderwerp in de media.

Terug naar Nieuws