Nieuws

AVV Cao Toneel en Dans verlengd

Omdat de algemeen verbindendverklaring (avv) van de Cao Toneel en Dans in april afliep, is hiervoor vernieuwing aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vernieuwde avv is toegekend en loopt tot aan de einddatum van de cao op 31 december 2019. De avv-vernieuwing, in combinatie met de beoogde verplichtstelling van de pensioenregeling, gaat gepaard met enkele wijzigingen in de cao. Deze wijzigingen betreffen enerzijds de definitie van het begrip werknemer (art. 1 definities) en anderzijds de bepaling over uitzendkrachten (art. 49).

De actuele teksten zijn hier te vinden.

Terug naar Nieuws