Nieuws

Arbeidsmarktpositie werknemers en zzp’ers in de cultuursector vaak zwak

De consequenties van de forse overheidsbezuinigingen en de economische crisis worden met een vandaag openbaar gemaakt rapport van de SER en de Raad voor Cultuur nog eens bevestigd: de arbeidsmarktpositie van werknemers en zzp’ers is zwak.

Binnen de vereniging spreken aangesloten werkgevers al langere tijd hun zorg uit over deze ontwikkeling. De NAPK heeft er bij de politiek en het ministerie meermaals op aangedrongen om hier goed naar te kijken en het niet als probleem van de werkgevers / sector zelf af te doen. Daar is met deze verkenning gehoor aan gegeven, en de belangrijkste conclusies uit het rapport sluiten volledig aan bij onze bevindingen:

  • werknemers in de sector zijn vaak uit noodzaak zelfstandig geworden
  • het gemiddelde inkomen in de culturele sector ligt ruim €10.000,- lager dan het modaal-bruto inkomen (2013)
  • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen zijn voor zzp’ers vaak niet te betalen
  • de concurrentie is groot door het krimpen van de sector en toegenomen werkloosheid, daardoor is de onderhandelingspositie van werknemers en zzp’ers zwak
  • er worden steeds meer stagiairs en vrijwilligers ingezet

Het belang van een collectief gedragen cao met richtlijnen voor honorering van zzp’ers is wellicht groter dan ooit. Bij de NAPK aangesloten werkgevers nemen hierin hun verantwoordelijkheid door hun beleidsplannen en bijbehorende begrotingen realistisch op te stellen. Voor theater- en dansproducenten is daarbij de Cao Theater en Dans de norm. Van de subsidiegever(s) vragen wij om die plannen dan ook realistisch te beoordelen én te honoreren.

Klik hier voor de verkenning van de SER en de Raad voor Cultuur.

Klik hier voor de brief van de NAPK aan de Tweede Kamer (d.d. 27-8 2015) over de uitvoering van een aantal moties en over arbeidsvoorwaarden in de podiumkunstensector.

Terug naar Nieuws